Over Wim

7 April 1947 (Tilburg) – 22 maart* 1997 (Phelan, CA, USA)

Wim Egz, de jongste telg van het vermaarde Tilburgse textielgeslacht Van Egz-Hommersburg, groeide op in het na-oorlogse Zuid-Nederland. Na de algehele teloorgang van de textielindustrie en de ontmanteling van het familiebedrijf ontpopte Wim Egz zich als een ware Mecenas van vele culturele amateurinitiatieven in Zuid-Nederland. En hoewel hij met gulle hand veel particulier subsidieerde stond hij toch eerder bekend als ‘de stille geldschieter’ dan als een man van groot cultureel aplomb. In vergelijk zou hij tegenwoordig misschien een evenknie vinden in Joop van den Ende, met het grote verschil dat Wim Egz zichzelf als een hartstochtelijk pleitbezorger zag van amateurkunst. Hij noemde het vaak in interviews ‘een kwestie van verheffen en verbinden’ en ‘gewone mensen krijgen een mooier leven als ze met kunst en cultuur aan de gang gaan’. Zelf zag hij zijn investeringen in de amateurkunst als compensatie voor de matige zangkwaliteiten die hij zichzelf toedichtte. ‘Was ik maar een goede zanger.’ Een diep verlangen dat hij als kind al terug had gezien bij de textielarbeiders. Mannen die zich in de avonduren, met toestemming van zijn vader, verenigden in verlaten fabrieksloodsen en daar in meerstemmig gezang een poging waagden om zich aan de grauwheid van het dagelijks bestaan te ontworstelen.

Wim Egz durfde ook ver buiten de regio amateurinitiatieven te faciliteren. Hij droomde zelfs van het oprichten van een Europees netwerk van amateurkunsthuizen. Zover is het helaas nooit gekomen. In 1997 kwam hij om het leven bij een tragisch motorongeluk op zijn Californische ranch in Phelan, USA.

Hoewel wij als ensemble nooit op een bijdrage van Wim Egz zelf hebben kunnen rekenen zien wij zijn cultureel besef van de amateurkunst als inspiratie voor onze activiteiten. En daarom dragen wij hem met gepaste trots een warm hart toe.

Het Wim Egz Ensemble

* Op dinsdag 22 maart 2011 werd de vereniging Wim Egz Ensemble opgericht te Utrecht.